Blue Energy powering our sustainable future

Reversed Electro Dialysis
Membrane stack

RED (Reverse ElectroDialysis) is een vorm van duurzame winning van energie. De ‘brandstof’ bestaat uit zoet en zout water. Rivieren monden uit in zee en het zoete water mengt zich daar met het zoute water. Dit zijn de meest voor de hand liggende geschikte locaties voor de toepassing van RED. Een deel van het rivierwater wordt samen met zeewater geleid langs een membraanstapel in een behuizing, de zogenaamde RED-stack. Hier heeft het bedrijf REDstack dan ook zijn naam aan ontleend. Zout en zoet water worden in de stack gecontroleerd gemengd en met dit proces wordt elektrische energie gewonnen. Het resulterende brakke water wordt in zee teruggebracht en de elektrische energie wordt aan het net geleverd en vandaar gedistribueerd. De op deze manier gewonnen energie wordt veelal Blue Energy genoemd.

Salt Gradient Energy
Wereldwijde potentie Blue Energy

Klik op het kaartje voor een vergroting (PDF).

REDstack afsluitdijk pilotinstallatie
Blue Energy

ED (ElectroDialysis) is een technologie, waarmee zoet water (o.a. drinkwater) geproduceerd wordt uit zout of brak water. Door – eveneens in een stack – een spanningsverschil te creëren worden de ionen uit het zoute water gedwongen door de membranen te bewegen, waardoor ontzouting bereikt wordt.

REDstack is ontstaan als spin-off bedrijf van het watertechnologie-instituut Wetsus. Daar startte in 2004 het thema ‘Blue Energy’ met als doel het opwekken van energie uit zoet en zout water. Al snel werd daar duidelijk dat dit een kansrijke ontwikkeling is en dit was reden voor een aantal participanten van Wetsus om REDstack op te richten. REDstack is een bedrijf met een aandeelhouder: W & F Technologies BV.

Membrane stack
Desalination stack

REDstack werkt volop en succesvol aan de ontwikkeling, opschaling en toekomstige vermarkting van de opwekking van energie uit verschillen in zoutgehalte, vaak aangeduid met Salinity Gradient Power (SGP). Deze energievorm – vaak inmiddels ook wel Blue Energy genaamd – is in 1954 als eerste beschrijven door de Engelse onderzoeker Pattle in het tijdschrift Nature. Het principe moest natuurlijk vertaald worden naar daadwerkelijke procestechnologie en apparatuur, die technisch goed is, bestendig is en heel blijft en die prijstechnisch door gebruikers geaccepteerd wordt. Dat is de bron van de missie van REDstack.

We proberen steeds meer over te stappen naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie. Maar hierbij zijn we sterk afhankelijk van het fluctuerende aanbod. Pieter Hack, oprichter / aandeelhouder / Chairman of the Board van REDstack BV, vertelt hoe er op een ándere manier duurzame energie opgewekt kan worden: namelijk door het mengen van zoet met zout water.