Onderzoek Omgevingseffecten

Begin 2016 is het “Onderzoek omgevingseffecten van Blue Energy” opgestart, waarin gekeken wordt naar de effecten van de technologie op organismen, die in het systeem komen, naar de effecten die die organismen op de werking het Blue Energy systeem hebben en waarin de technologie verder verbeterd en opgeschaald wordt.

Bijgaand treft u enkele documenten aan op deze projectwebsite:

 

  1. OOBE Effect REDstack centrale op saliniteit en waterbeweging Waddenzee
  2. Communicatiesheet OO
  3. Klankbordgroep Onderzoek Omgevingseffecten van Blue Energy
  4. Model Blue Energy voor bezoekers Wadden Center
  5. OOBE 1721272 Brief bij rapport 
  6. OOBE C078.17 Rapport The use of shellfish FINAL 
  7. Projectoverleg Onderzoek Omgevingseffecten van Blue Energy