Reversed Electro Dialysis

1,2 miljoen voor veelbelovend project Blue Energy

Gedeputeerde Staten stellen ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het opschalen van het  innovatieve Blue Energy project op de Afsluitdijk. Met het geld wordt de bestaande pilot op de Afsluitdijk opgewaardeerd naar een 16,5 kW Blue Energy-installatie. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor de ontwikkeling van een ecologisch verantwoorde waterinname en watervoorbehandeling. Eerder dit jaar heeft het Waddenfonds het project positief beoordeeld en is een IKW-Waddenfondssubsidie van bijna 5 miljoen euro toegekend.

Het pilotproject Blue Energy is gevestigd op de Friese zijde van de Afsluitdijk. Hier bouwden de initiatiefnemers (REDstack, Deltares en NIOZ) in 2014 een kleine proefinstallatie voor het opwekken van ‘blauwe’ stroom. Verschillende partijen, waaronder de provincie en het IKW, hebben het project vanaf het begin gesteund. De positieve uitkomsten van deze veelbelovende techniek zijn nu de basis voor verdere financiering. Bij de techniek van Blue Energy worden zoet- en zoutwater gebruikt om energie op te wekken. Zoet- en zoutwater worden gescheiden door een membraan dat op basis van ionenuitwisseling duurzame elektriciteit opwekt. Groot voordeel is dat deze unieke techniek, in tegenstelling tot zon- en windenergie, 24 uur per dag zeven dagen per week energie opwekt. Daarmee is het een prachtige aanvulling op de duurzame energiemix in de huidige energietransitie.

Cofinanciering

Inmiddels heeft de pilot een schat aan informatie opgeleverd, is de techniek verbeterd en is het project toe aan de volgende fase. Hiervoor hebben de initiatiefnemers, in nauwe samenwerking met het IKW, een nieuw plan gemaakt en een subsidieaanvraag ingediend voor vervolgsubsidie. Na de positieve toezegging voor de vervolgsubsidie, van het Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds eerder dit jaar, draagt de provincie nu dus ook financieel bij. Met de bouw van de grotere installatie willen de initiatiefnemers aantonen dat het technisch en economisch haalbaar is om op een verantwoorde wijze duurzame energie te winnen in een kwetsbaar natuurgebied zoals de Waddenzee.

Opschaling

De grotere versie van de Blue Energy-installatie gaat per jaar 132.000 kWh produceren en is daarmee goed voor een jaarlijkse reductie van ruim 19,8 ton CO2-uitstoot. Bij een gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning kunnen, met deze opbrengst, ruim 40 woningen jaarlijks van duurzame ‘blauwe stroom’ worden voorzien.

Naast de opschaling van installatie, werken de initiatiefnemers ook aan de uitwerking van een businesscase voor een commerciële 100 MW centrale. Met die centrale wordt het uiteindelijk mogelijk ongeveer de helft van alle woningen in Fryslân van elektriciteit te voorzien.

Bron: fryslan.frl