Blue Energy

Op deze manier gewonnen energie wordt veelal Blue Energy genoemd.

RED (Reverse ElectroDialysis) is een vorm van duurzame winning van energie. De ‘brandstof’ bestaat uit zoet en zout water. Rivieren monden uit in zee en het zoete water mengt zich daar met het zoute water. Dit zijn de meest voor de hand liggende geschikte locaties voor de toepassing van RED. Een deel van het rivierwater wordt samen met zeewater geleid langs een membraanstapel in een behuizing, de zogenaamde RED-stack. Hier heeft het bedrijf REDstack dan ook zijn naam aan ontleend. Zout en zoet water worden in de stack gecontroleerd gemengd en met dit proces wordt elektrische energie gewonnen. Het resulterende brakke water wordt in zee teruggebracht en de elektrische energie wordt aan het net geleverd en vandaar gedistribueerd.