Markt en producten

REDstack is ontstaan als spin-off bedrijf van het watertechnologie-instituut Wetsus. Daar startte in 2004 het thema ‘Blue Energy’ met als doel het opwekken van energie uit zoet en zout water. Al snel werd daar duidelijk dat dit een kansrijke ontwikkeling is en dit was reden voor een aantal participanten van Wetsus om REDstack op te richten. REDstack is een bedrijf met een aandeelhouder: W & F Technologies BV.

Na een periode van voorbereiding is in 2014 een proefinstallatie in Breezanddijk op de Afsluitdijk gebouwd en officieel in gebruik gesteld door Koning Willem-Alexander. De testopstellingen die daar opgesteld staan zijn door REDstack ontwikkeld samen met enkele projectpartners. REDstack heeft zowel de behuizing van de stacks, toepassing van ion-wisselende membranen alsook de gehele bedrijfsvoering van deze installatie voor haar rekening.

REDstack richt zich op het leveren van onderstaande RED-producten

  • Stacks die specifiek ontworpen zijn voor toepassing bij klanten/ gebruikers
  • Basic design van de totaal-installatie
  • Licenties

Energie uit water met RED, marktomvang

Uit de menging van 1 m³ rivierwater met 1 m³ zeewater kan theoretisch 0,5 kilowattuur elektriciteit gewonnen worden bij 25 oC. Dat komt overeen met een vermogen van 1.8 MW uit een debiet van 1 m³/s zoet en 1 m³/s zout water. In de praktijk zijn er allerlei niet-ideale omstandigheden zodat 1 MW een meer realistisch getal is. De energiedichtheid van deze ‘brandstof’ is beduidend minder dan van fossiele brandstoffen als steenkool of aardolie. Daar staat tegenover dat er zeer grote hoeveelheden water beschikbaar zijn. De uitstroom van alle rivieren in de wereld samen bedraagt 1,13 miljoen m³ per seconde. Dit levert een theoretisch potentiaal op van ca. 1 TW (1 Terawatt = miljoen megawatt). 1 TW staat gelijk aan 30% van huidige wereld elektriciteit productie/verbruik. In theorie zou dus een groot deel van de huidige fossiele elektriciteitscentrales vervangen kunnen worden door RED-centrales. De praktijk is natuurlijk wel veel weerbarstiger. Allereerst is het rendement niet 100% en bovendien is niet elke riviermond geschikt als locatie voor deze vorm van energiewinning. En op de plaatsen die wel in aanmerking zouden komen, moet er bovendien rekening gehouden worden met milieu, scheepvaart en infrastructuur. Niettemin zijn er wereldwijd heel veel plaatsen, waar deze duurzame hernieuwbare energie kan worden gewonnen.

Het is zeer wel mogelijk een aantal veelbelovende locaties voor de toepassing van RED te identificeren. Dat zijn afgelegen plaatsen die geen aansluiting hebben op het elektriciteitsnet maar waar wel zoet en zout water voorhanden zijn. Voorbeelden zijn de uitgestrekte gebieden kustgebieden in het verre oosten van Rusland aan de Japanse Zee en talrijke eilanden in Oceanië, maar ook laaggelegen deltagebieden. Daardoor kunnen ook bevolkingsgroepen  in die ”moeilijke” gebieden over betrouwbare, duurzame energie gaan beschikken.

ED (ElectroDialysis) is een technologie, waarmee zoet water (o.a. drinkwater) geproduceerd wordt uit zout of brak water. Door – eveneens in een stack – een spanningsverschil te creëren worden de ionen uit het zoute water gedwongen door de membranen te bewegen, waardoor ontzilting bereikt wordt.