Market and Products

REDstack originats as a spin-off company from the water technology institute Wetsus. In 2004, Wetsus institute started the theme 'Blue Energy' with the aim of generating energy from fresh and salt water. It soon became clear that this is a promising development and this was reason for a number of participants in Wetsus to establish REDstack. REDstack is owned by its founder and entrepreneur Pieter Hack: at the moment Pieter’s company W & F Technologies BV is mother and single shareholder of REDstack.

After a period of preparation, a pilot plant in Breezanddijk on the Afsluitdijk was built. The Dutch King Willem-Alexander conducted the grand opening in 2014. The test stacks set up there were developed by REDstack together with several project partners. REDstack is responsible for both the housing of the stacks, application of ion-exchange membranes as well as the entire operation of this plant.

REDstack richt zich op het leveren van onderstaande RED-producten

  • Stacks specifically designed for customer/user deployment
  • Basic design of the total installation
  • Licenses

Energy from water with RED, market size

Uit de menging van 1 m³ rivierwater met 1 m³ zeewater kan theoretisch 0,5 kilowattuur elektriciteit gewonnen worden bij 25 oC. Dat komt overeen met een vermogen van 1.8 MW uit een debiet van 1 m³/s zoet en 1 m³/s zout water. In de praktijk zijn er allerlei niet-ideale omstandigheden zodat 1 MW een meer realistisch getal is. De energiedichtheid van deze ‘brandstof’ is beduidend minder dan van fossiele brandstoffen als steenkool of aardolie. Daar staat tegenover dat er zeer grote hoeveelheden water beschikbaar zijn. De uitstroom van alle rivieren in de wereld samen bedraagt 1,13 miljoen m³ per seconde. Dit levert een theoretisch potentiaal op van ca. 1 TW (1 Terawatt = miljoen megawatt). Dit is praktisch gelijk aan de tegenwoordige hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. In theorie zouden dus alle huidige fossiele en nucleaire elektriciteitscentrales vervangen kunnen worden door RED-centrales. De praktijk is natuurlijk wel veel weerbarstiger. Allereerst is het rendement niet 100% en bovendien is niet elke riviermond geschikt als locatie voor deze vorm van energiewinning. En op de plaatsen die wel in aanmerking zouden komen moet er bovendien rekening gehouden worden met milieu, scheepvaart en infrastructuur. Niettemin zijn er wereldwijd heel veel plaatsen, waar deze duurzame hernieuwbare energie kan worden gewonnen.

It is very well possible to identify a number of promising locations for the application of RED. These are remote places that have no connection to the electricity grid but where fresh and salt water are available. The following areas appear to be very good locations: The Netherlands (Rhine Delta), the Mediterranean (Adriatic Sea), Southeast Asia (South Korea, China, Indonesia etc.), South America (Colombia, Mexico, Caribbean etc.), Gulf region (United Arab Emirates). Other examples are the vast areas of coastline in the far east of Russia on the Sea of Japan and numerous islands in Oceania, as well as low-lying delta areas. This will also allow populations in those "difficult" areas to have reliable, renewable energy.

ED (ElectroDialysis) is a technology for producing fresh water from salt or brackish water. By creating a voltage difference - also in a stack - the ions from the salt water are forced to move through the membranes, thus achieving desalination.

HOME