Michel-Saakes

Michel Saakes aangesteld als lector Water-smart hydrogen op Hogeschool Stenden.

Pieter Hack, oprichter en aandeelhouder van REDstack, lid van de Raad van Commissarissen van Wetsus, deelt met genoegen mee dat Dr. Michel Saakes, de Wetsus coördinator voor het onderzoeksthema Blue Energy and resource recovery, zijn expertise gaat delen met de volgende generatie. Saakes is in dienst getreden bij NHL Stenden in Leeuwarden als lector toegepaste wetenschappen in water-smart hydrogen en zal hier een deel van zijn onderzoek naar duurzame energieopslag voortzetten, waarbij hij zich zal richten op onderzoek en onderwijs op het gebied van het omzetten van zeewater in waterstofgas, oftewel water-smart hydrogen.

Saakes benoeming is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden, Wetsus en het Centre of Expertise Water Technology (CEW) en wordt gesubsidieerd door het L.INT programma van de Taskforce Toegepast Onderzoek SIA (een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).