Op GAE - Onthulling electrolyser door Marieke Abbink - NEC

Onthulling electrolyser voor productie groene waterstof op Groningen Airport Eelde

Vandaag werd op Groningen Airport Eelde (GAE) een decentrale electrolyser onthuld. Een demonstratiemodel om, na opschaling, in de toekomst groene waterstof te produceren als emissie loze brandstof voor lichte vliegtuigen, drones en grondmaterieel op de luchthaven. Onder toeziend oog van zo’n 80 aanwezigen onthulde Marieke Abbink (directeur van New Energy Coalition) vanmiddag de electrolyser, een co-productie van Noordelijke producenten en onderzoekers.  

Met de electrolyser krijgt het industriële waterstofecosysteem in Noord-Nederland een forse impuls. Noord-Nederland wordt voor de ontwikkeling van waterstoftechnologie als een belangrijk centrum erkend door Europa, dat de regio uitriep tot de eerste Hydrogen Valley. GAE neemt als proeftuin diverse initiatieven op het gebied van verduurzaming van de luchtvaart. Hiermee is de luchthaven Hydrogen Valley Airport. Het project WAviatER is een van de projecten waarmee de luchthaven concrete invulling geeft aan Hydrogen Valley Airport. In de electrolyser vindt de productie van waterstof plaats, die elektriciteit van het zonnepark gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Het is daarmee zelfstandig opererend en niet afhankelijk van aansluiting op een toekomstige, nog te ontwikkelen waterstof-infrastructuur. Wat deze electrolyser bijzonder maakt, is het unieke ontwerp waarbij de electrolyser-stack zich bevindt in een met water gevulde, drukvaste mantel. Dit ontwerp draagt bij aan de veiligheid en efficiëntie van het systeem. 

Samen met Jonas van Dorp (Manager Commercie & Communicatie van GAE) is Toon Hermans (Managing Director van Demcon energy systems) initiator van het WAviatER project. “Het is geweldig dat de electrolyser, een demonstratiemodel, nu op de luchthaven staat. Deze mooie samenwerking met Groningen Airport Eelde, dé Hydrogen Valley Airport, is een prachtige stap in de energietransitie en naar een duurzamere luchtvaart!” aldus Hermans. 

WAviatER staat voor WAterstofproductietechnologie voor de Aviation sector en Energietoepassingen op Regionaal niveau, en wordt gesubsidieerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In dit project wordt er binnen het betrokken consortium groene waterstoftechnologie ontwikkeld. Consortiumpartners zijn Douna Machinery Leeuwarden, JB Besturingstechniek, REDStack, Demcon, GAE, New Energy Coalition en Rijksuniversiteit Groningen, ondersteund door TNO en VONK.