Open Energiedag
zaterdag 16 september 2023

Dit jaar wordt voor de derde keer de Open Energiedag georganiseerd: op 16 september 2023 kunnen geïnteresseerden op bezoek bij een windturbine, zonnepark, warmte-installatie of andere duurzame energieprojecten door heel Nederland. Dit jaar openen meer dan zestig locaties hun deuren voor publiek.

Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe dat werkt. Op ruim 60 locaties door heel Nederland zetten energieprojecten de deuren open. Meer informatie is te vinden op www.openenergiedag.nl

Ook de REDstack-locatie op de Afsluitdijk in Breezanddijk opent op zaterdag 16 september 2023 de deuren voor u.

Nederland gaat de komende jaren fors meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, geothermie, warmtepompen, of uit water. Het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er komen meer laadpunten voor elektrische auto’s. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe de energietransitie werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten producenten de deuren open. Ook in Breezanddijk op de Afsluitdijk kunnen bezoekers terecht bij REDstack. Meer informatie is te vinden op www.openenergiedag.nl

Op de Afsluitdijk draait een ontwikkelinstallatie voor Blue Energy: voorspelbare, schone en duurzame energie, gewonnen uit zoet en zout water. De Blue Energie technologie heeft zich daar in de praktijk bewezen. REDstack test hier ook haar ontzoutingstechniek. Door de goede resultaten brengt REDstack daarom deze technieken naar de markt. Kom maar eens langs om dit met eigen ogen te zien!

Na een periode van voorbereiding is in 2014 de proefinstallatie in Breezanddijk op de Afsluitdijk gebouwd en officieel in gebruik gesteld door Koning Willem-Alexander. De testopstellingen die daar opgesteld staan, zijn door REDstack ontwikkeld samen met enkele projectpartners. REDstack regelt zowel de behuizing van de stacks, toepassing van ion-wisselende membranen alsook de gehele bedrijfsvoering van deze installatie.

In deze installatie wordt CO2-vrije energie (Blue Energy) opgewekt uit zoet en zout water, een nieuwe en veel belovende technologie.

Bij de ontwikkeling van Blue Energy is bijzondere aandacht besteed aan de ecologische inpasbaarheid van het systeem in het kwetsbare Waddengebied. Dit als voorloper op wereldwijde toepassingen in gebieden waar rivieren in zee uitstromen.

  • REDstack is gevestigd aan de Afsluitdijk 3A in Breezanddijk. Er is genoeg parkeergelegenheid.
  • Op zaterdag 16 september is de proefinstallatie geopend van 09.30 – 17.00 uur
  • In verband met de beperkte ruimte is de maximale groepsgrootte 20 personen. Aanmelden met tijdslots wordt daarom aanbevolen via secretariaat@redstack.nl. De tijdstippen van de rondleiding zijn 10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 uur.

Blauw is het nieuwe groen.

De Open Energiedag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met zes branche-organisaties: NWEA, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie en Geothermie Nederland. De Open Energiedag is onderdeel van een bredere campagne waarbij producenten van duurzame energie laten zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst: www.openenergiedag.nl.

Voor meer informatie:

Yvonne den Burger
secretariaat@redstack.nl
0515 – 745582

REDstack B.V.
Graaf Adolfstraat 35-G
8606 BT Sneek