Proefinstallatie op de Afsluitdijk

In Breezanddijk op de Afsluitdijk is REDstack momenteel alle procesvariabelen en componenten aan het testen voor een RED elektriciteitscentrale. De locatie stelt zware eisen aan het ontwerp:

De Waddenzee is een belangrijk natuurgebied. Er zijn dan ook uiterst strenge milieueisen. De normale bedrijfsvoering (waaronder begrepen periodieke schoonmaak) wordt dus bepaald door een streng protocol. Het water uit de Waddenzee is biologisch erg rijk. Daarnaast bevat het veel zwevende slibdeeltjes. Dus moet het water gezuiverd worden voordat het door de stacks geleid kan worden. Dit gebeurt bij REDstack met grote trommelzeven, alsook met snelle zandfiltratie. Het filtratieproces moet in nauwe overeenstemming zijn met de eisen die aan de stack gesteld worden. Bij REDstack is veel expertise aanwezig op dit gebied.

Wat aanvankelijk als ‘lastig’ betiteld werd, heeft echter ook veel pluspunten. REDstack ontwikkelt een robuuste en schone installatie. De doelstelling is dat het product (de installatie) ook elders in de wereld toegepast kan worden zonder al te grote aanpassingen.

De proefinstallatie op de Afsluitdijk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De aanvoer van zout en zoet water en de afvoer van brakwater, de inlaatpompen – en filters, de buizen en de leidingbrug
  • Zowel het zoete als het zoute water worden gefilterd in een trommelzeef of snelle zandfilters. Maaswijdte en spoelregime zijn nauwkeurig afgestemd op de eisen die de stacks stellen
  • De stacks. Deze zijn ontworpen en gepatenteerd door REDstack. Ze werken volgens stromingsprincipes, waardoor de membranen optimaal gebruikt kunnen worden
  • De convertors. Deze zetten de gelijkstroom van de stacks om in wisselstroom en voeren deze terug aan het elektriciteitsnet. Dit is het uiteindelijke product van de pilot van REDstack
  • De regeleenheid. Het meet- en regelsysteem is speciaal voor REDstack ontworpen en is daarmee uniek in de wereld.