Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack

REDstack werkt in dit project Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack verder aan de  haar strategie om de RED-technologie op grote schaal te kunnen gaan toepassen.

Binnen dit project wordt daartoe separaat een specifiek onderdeel van toekomstige installaties ontwikkeld. Dat is een speciaal rack waarin meerdere grote stacks worden geplaatst. Dat rack wordt voorzien van speciaal eveneens binnen dit project ontwikkeld leidingwerk en intelligente regeling (debiet, power) teneinde de energie opbrengst te kunnen optimaliseren. Dit om in de toekomst productie-standaardisatie (cost down) en transport-standaardisatie mogelijk te maken.

Dit project is mogelijk geworden door financiële bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en SNN (VIA-regeling)

In het project wordt nauw samengewerkt met verschillende deskundigen en externe partijen.