Schermafbeelding 2022-05-24 om 13.29.28

REDstack partner van WAviaTER project

Om in 2030 en in 2050 aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, zullen Nederland en Europa steeds meer duurzame energie (moeten) gaan produceren en zal het gebruik van fossiele bronnen sterk (moeten) worden gereduceerd. Het aandeel elektriciteit geproduceerd door wind en zon zal als gevolg hiervan sterk moeten gaan toenemen. Zon en wind zijn alleen niet op afroep beschikbaar en het aanbod is onderhevig aan sterke fluctuaties, afhankelijk van het seizoen en weercondities. Om de duurzaam opgewekte energie ten volle te benutten, moet groene energie worden opgeslagen. Waterstof biedt hier een oplossing: het is uitermate geschikt om grote hoeveelheden energie voor langere tijd op te slaan en kan netcongestie voorkomen. Bovendien is het een ideale energiedrager voor de luchtvaart(industrie).

Vanuit zeven partners uit Noord-Nederland is daarom een initiatief gestart om te komen tot ‘Het realiseren en het demonstreren van een elektrolyzer in de operationele omgeving van Groningen Airport Eelde.’ Een elektrolyzer is een apparaat dat elektriciteit gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof en wordt gebruikt als groene waterstoffabriek.

Deze elektrolyzer zal schaalbaar zijn en doorontwikkeld kunnen worden voor geautomatiseerde serieproductie in Noord-Nederland. De projectpartners investeren hiermee in een duurzame toekomst voor de Noord-Nederlandse economie en energievoorziening.

Klik hier voor de poster over het WAviaTER project